Lékárna U anděla Strážce má bohatou historii, spjatou například se jménem poslance říšského sněmu Ph.Mr. Jana Lauba, jednou z předních osobností litomyšlské historie i českého lékárnictví. Od založení lékárny uplynulo již více než sto let.  Za tu dobu se Litomyšlí prohnaly dějiny, ale lékárna přetrvala na svém místě do dnešních časů. Za jejím úspěchem možná z části stojí fakt, že si Litomyšláci lékárnu na náměstí zjevně oblíbili jako místo, kam to nemají daleko. Ovšem každý dobře fungující projekt stojí především na lidském úsilí a píli. A o těchto lidech jsou následující řádky.

Lékárnu na tomto místě založil roku 1885 pan Antonín Ferkl jako druhou lékárnu v Litomyšli a nechal pro ni postavit novou budovu na místě staršího domu číslo 122 na dolním náměstí, který dal zbourat. Fasádu od těch dob zdobí busta znázorňující Asklépia, boha léčitelství z řecké mytologie. Atributem Asklépia je had, eventuelně hůl obtočená hadem. Lékárnu zvanou tehdy Nová zavedl Antonín Ferkl do provozu, ale po několika letech přesídlil do Prahy.

Díky tomu se roku 1892 druhým majitelem lékárny stal již vzpomínaný lékárník PhMr. Jan Laub, který ji přivedl ke skutečnému rozkvětu. A nejen ji – Jan Laub byl velmi činorodým člověkem, který se aktivně podílel na rozvoji celého města. Dlouhá leta působil jako purkmistr města (1901–1918) a za jeho správy byl postaven např. Smetanův dům, Učitelský ústav s dívčí školou nebo Hospodářská škola. Krom toho byl členem různých spolků a například Obrkosem (tedy hlavou) humoristického spolku Hnízdo kosů litomyšlských.  A v neposlední řadě, jak již bylo řečeno, zastával též funkci poslance říšského sněmu.

Při tom všem se stále stíhal věnovat svému povolání lékárníka, vykonávat funkci předsedy grémia lékárníků a dokonce redigovat Věstník svazu Organizace českého lékárnictva a České lékárnické společnosti.

Plných 40 let se staral lékárník Laub o zdárný chod lékárny až do své smrti v roce 1932. Již o dva roky dříve se však pro vážnou nemoc vzdal veškeré veřejné činnosti a lékárnu tak jako provizor vedl jeho bratr František. Zůstal na lékárně provizorem i po Janově smrti, kdy lékárna vdovským právem připadla manželce zesnulého, Klementině Laubové.

V roce 1936 nastupuje jako nový provizor Marie Mňuková z Vysokého Mýta. Po dvou letech její funkci převzala Albína Dobruská, která v lékárně působila až do roku 1944, kdy dala výpověď. A protože během druhé světové války bylo diplomovaných sil poskrovnu, musela se vedení lékárny ujmout dcera majitelky PhMr. Ing. Dr. Emilie Laubová-Kinská a opustit tak svoji vědeckou kariéru v Praze. Kinská spravovala lékárnu do jejího znárodnění a převzetí národním podnikem Medika roku 1950.

V roce 1994 se lékárna stala soukromou a to pod vedením PhMr. Jiřího Seidla. Ten ji vedl do listopadu 2010, kdy se novým majitelem stala Lékárna Na Špitálku, s.r.o. Od léta 2013 prochází budova komplexní rekonstrukcí. Byla zrestaurována fasáda a přebudován interiér lékárny – tzv. oficína, jejíž podoba se tak přiblížila původnímu uspořádání. Od roku 2015 je vedoucí lékárnicí Mgr. Alena Chadimová.

Navštivte naši lékárnu na
Smetanově náměstí v Litomyšli
pondělí - pátek 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 12:00 (pouze v sudé týdny - střídavě s Lékárnou Na Špitálku )
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.